Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zelf ook mee mogen denken over onze school. Vanaf groep 4 kunnen leerlingen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. De klas beslist wie van de leerlingen deel uit mag gaan maken van de raad. Zij komen één keer in de zes weken samen met de directeur. Tijdens een overleg mogen de leerlingen meedenken over bepaalde activiteiten. Als school gaan we dan bekijken wat we hier mee kunnen/moeten doen.