Engels

Over de hele wereld kan men wel uit de voeten met deze taal. Engels is belangrijk en daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden. Vanaf de kleutergroepen gaan de leerlingen al aan de slag met deze taal. Door liedjes en verhaaltjes worden ze de taal steeds machtiger. De kleuters gebruiken de methode Blink Engels (voorheen Groove.me).

In de midden- en bovenbouw wordt het steeds meer uitgebreid met dialogen en opdrachten. Vanaf groep 3 geven we twee maal Engels in de week met de methode Stepping Stones.