Engels

Over de hele wereld kan men wel uit de voeten met deze taal. Engels is belangrijk en daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden. Vanaf de kleutergroepen gaan de leerlingen al aan de slag met deze taal. Door liedjes en verhaaltjes worden ze de taal steeds machtiger. In de midden- en bovenbouw wordt het steeds meer uitgebreid met dialogen en presentaties. Op 't Ravelijn worden de Engelse lessen twee keer in de week gegeven.