Wat is Rots & Water

Rots & Water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining. Het Rots & Water programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven.

Het doel van het Rots & Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag.

Rots staat voor: weten wie je bent, weten wat je wilt en weten wat je doet.

Water staat voor: vriendschap, verbondenheid en communicatie.

Juf Chantal is op onze school een gediplomeerd "Rots & Water"-trainer en geeft wekelijks in circuitvorm les aan alle groepen.