Wat is Rots & Water

Rots & Water is een training waarbij onze leerlingen mentale en sociale competenties ontwikkelen. Het is een psycho-fysiek programma waarbij de weerbaarheid wordt vergroot en de leerlingen tot nieuwe inzichten over zichzelf en anderen komen. De training wordt gegeven in de speel- of sportzaal waarbij de focus ligt op 80% bewegend leren (doen) en 20% praten/ervaren (bewustwording).

De fundamenten van Rots & Water zijn:

  • Zelfvertrouwen
  • Zelfbeheersing
  • Zelfreflectie

Rots staat voor stevig in je schoenen staan en opkomen voor jezelf. Bij Water ligt de nadruk op communiceren en oog hebben voor een ander. Iedereen heeft beide kwaliteiten in zich. De uitdaging zit hem in het vinden van de juiste balans tussen Rots- en Water reacties.

Rots & Water is een bewezen effectieve antipest methodiek, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van pesten (preventieve werking).

Juf Chantal heeft naast de basistraining meerdere specialisaties gevolgd en mag zich Advanced Rots & Water trainer noemen. Daarnaast heeft juf Chantal met goed resultaat de volgende specialisaties behaald: Basisschool Schoolbreed, Trauma en Rouwverwerking, Werken met het gezin, Werken met jongeren met een verstandelijke beperking en Autismespectrumstoornis.

Juf Manon heeft de basistraining gevolgd en gaat in het voorjaar ook de specialisatie ‘Basisschool Schoolbreed’ volgen.

Juf Chantal is verantwoordelijk voor de aansturing van het schoolbrede Rots & Water programma op obs ’t Ravelijn en geeft de groepen 6 t/m 8 en de kleuters Rots & Water training. De kleuters krijgen hulp van Roba en Waldo, onze Rots & Water knuffels. Zij vertellen wat ze meemaken en de kleuters kunnen zich helemaal met hen identificeren.

Juf Manon geeft de training aan de groepen 3 t/m 5.

We werken in thema’s die gekoppeld zijn aan leerdoelen, zoals o.a. grenzen aangeven, lichaamstaal, samenwerken en nee durven zeggen.

Iedere groep krijgt om de week Rots & Water les, wat neerkomt op ongeveer 20 lessen per schooljaar.

Het gehele team van obs ’t Ravelijn wordt in januari 2022 middels een EDIT (eendaagse introductietraining) door juf Chantal en co-trainer juf Manon geschoold in de basisprincipes van Rots & Water. Het is onze ambitie om dit schooljaar Rots & Water school te worden.

Wilt u meer informatie over het Rots & Water programma? Neem dan een kijkje op de website: www.rotsenwater.nl