Wat is Rots & Water

Rots & Water is een training die kinderen helpt om zichzelf en hun sociale competenties te ontwikkelen. Het is een psycho-fysiek programma waarbij de weerbaarheid wordt vergroot en de leerlingen tot nieuwe inzichten over zichzelf en anderen komen. De training wordt gegeven in de speel- of sportzaal waarbij de focus ligt op 80% bewegend leren (doen) en 20% praten/ervaren (bewustwording).

Rots staat voor stevig in je schoenen staan en opkomen voor jezelf. Bij Water ligt de nadruk op communiceren en oog hebben voor een ander. Iedereen heeft beide kwaliteiten in zich. De uitdaging zit hem in het vinden van de juiste balans tussen Rots- en Waterreacties.

Een groot deel van het team is middels een EDIT (eendaagse introductietraining) geschoold in de basisprincipes van Rots & Water. Chantal van Kleij heeft naast de basistraining meerdere specialisaties gevolgd en mag zich Advanced Rots & Water trainer noemen. Hier zijn er maar 250 van in Nederland. Daarnaast heeft Chantal met goed resultaat de volgende specialisaties behaald: basisschool schoolbreed, trauma en rouwverwerking en werken met het gezin. In het najaar staan de specialisaties 'werken met jongeren met een verstandelijke beperking' en 'autismespectrumstoornis' op de planning.

Juf Chantal geeft alle groepen Rots & Water training op obs ’t Ravelijn. De kleuters krijgen hulp van Roba en Waldo, onze Rots & Water knuffels. Zij vertellen wat ze meemaken en de kleuters kunnen zich helemaal identificeren met hen. We werken in thema’s die gekoppeld zijn aan leerdoelen, zoals grenzen aangeven, lichaamstaal, samenwerken en nee durven zeggen.

Komend schooljaar gaat obs ‘t Ravelijn de koppeling tussen de Rots & Water leerdoelen en de monitoring van de sociale competenties van de leerlingen optimaliseren, zodat er sprake is van een doorgaande lijn. Het implementeren van Rots & Water gesprekken in de klas maakt daar een groot deel van uit. Een mooi vooruitzicht waar wij als team helemaal voor gaan!