Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. 't Ravelijn heeft met De Almgaard één gezamenlijke MR. De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot alle belangrijke beleidszaken ten aanzien van de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de raad ook ongevraagd advies over zaken, die zij belangrijk achten voor de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden vanuit het team en 4 ouders.

De samenstelling van de MR:

Namens het team: Marjon Viveen en Sander van Dongen (Ravelijn), Elise Wessel en Petra Geerts (Almgaard)

Namens de ouders: Dhr. D. de Joode, mevr. L. van Wijngaarden (Ravelijn), mevr. C. Ebbendorf (Almgaard) en dhr. C. Branderhorst (Almgaard, voorzitter).

Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden in de schoolgids.

De notulen van de MR zijn in te zien. Deze zijn te downloaden bij Downloads -> Formulieren, onder het kopje "informatie en documenten"  of klik hier.