Bestuur SOO-LvA

Op 1 augustus 2009 is de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) van start gegaan. Alle openbare basisscholen in het Land van Altena vallen onder deze stichting: een organisatie waar de eigen ontwikkeling van de aangesloten scholen centraal staat. Daarnaast wordt er volop samengewerkt, want: samen kom je écht verder, dat is onze gezamenlijke overtuiging.

Petra Timmermans is op 01-09-2019 aangetreden als voorzitter van het College van Bestuur. Zij heeft de dagelijkse leiding over de stichting. 

Meer informatie over de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is te vinden op www.soo-lva.nl.