Visie

 

Op onze school willen wij de kinderen de mogelijkheid bieden om hun eigen talenten en krachten te ontdekken. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving waarbinnen wij hen stimuleren om zich zo goed mogelijk binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen en tot leren te komen. In ons onderwijs gaan we uit van de volgende vier kernwaarden: 

Verbinden  
Samenwerken  
Vertrouwen 
Eigenheid 
 
OBS ‘t Ravelijn is een plek die gezellig en veilig is, waar een vertrouwde sfeer is en de kinderen, leerkrachten en ouders graag komen. In deze omgeving bereiden wij de kinderen voor en leiden we ze op voor het voortgezet onderwijs. Goede prestaties en resultaatgericht werken vormen een belangrijk uitgangspunt, maar er wordt zeker met grote aandacht gestreefd naar een goede balans tussen kennisverwerving en sociale ontwikkeling van de kinderen.
 
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich staande weten te houden in de huidige maatschappij, met goede sociale vaardigheden, inlevingsvermogen en met respect voor anderen. Dat ze op deze manier het vertrouwen in hun eigen krachten leren te ontwikkelen en in te zetten. Dit doen we in samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten.