Visie

Op onze school leren wij met elkaar en van elkaar. Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in staat. Wij zorgen ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen en hen te begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen mogelijkheden. Wij bieden kleinschalig onderwijs en dat maakt een sterke binding met elkaar mogelijk binnen de school.
Wij gaan in ons onderwijs uit van de volgende vier kernwaarden:

 

Verbinden

- Wij betrekken leerlingen en ouders bij het leerproces
- Wij zijn sterk met elkaar
- Wij zijn een school die midden in de samenleving staat
 

Samenwerken

- Wij leren met elkaar en van elkaar, waarbij iedereen zijn eigen talent kan inzetten.
 

Veiligheid

- Wij bieden kinderen een optimale leeromgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen.
 

Eigenheid

- Wij zorgen ervoor dat iedereen in onze school zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf haalt