Informatie voor nieuwe ouders en inschrijven

Bij het kiezen van een basisschool komt er voor jou als ouder of verzorger veel op je af. Er zullen waarschijnlijk veel vragen in je opkomen waar je graag antwoord op zou willen hebben. Dit is precies de reden waarom wij er voor kiezen om ouders de mogelijkheid te bieden om, op ieder moment dat het hen uitkomt, een kijkje te komen nemen op onze school. We werken dan met een helder stappenplan.

  1. Een ouder geeft blijk van interesse in de school.
  2. De directie nodigt de ouders uit voor een kennismaking op de school. Idealiter is het kind hier ook bij aanwezig.
  3. Tijdens het kennismakingsgesprek geeft de directie de nodige informatie over de school en hebben ouders de ruimte om vragen te stellen. Er wordt ook een rondleiding door de school gegeven.
  4. Wanneer de keuze van de ouder op onze school is gevallen, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn ouders, school en voorschool aanwezig. Dit gesprek vindt uiterlijk plaats bij een leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Tijdens dit gesprek brengen we de onderwijsbehoeften van het kind in kaart. 
  5. De school heeft maximaal 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de praktijk is deze termijn zelden nodig.
  6. Aan de hand van het onderzoek neemt de school een besluit tot wel of geen aanname. Wanneer er geen sprake is van aanname zal de school zorgen voor een duidelijke onderbouwing.
  7. De kleuterleerkracht plant in samenspraak met de ouder vier wenmomenten voor het kind.
  8. Na ongeveer 8 weken school zal er een startgesprek plaats vinden op school. Dit is een gesprek tussen ouder en school waarbij gekeken wordt naar de start van het kind op school.

Op het moment dat we spreken van een zij-instromer (tussentijdse verhuizer) dan is de procedure op enkele punten aangepast. Het intakegesprek zal dan plaats vinden met de ouders. Tijdens dit gesprek zal toestemming gevraagd worden om contact op te nemen met de huidige school. Op deze manier kunnen we onderwijsbehoeften van de leerling het beste in kaart brengen. Op basis daarvan zullen we uiteindelijke een keuze maken.

Mocht u de keuze maken voor 't Ravelijn, dan kunt u een inschrijfformulier op school krijgen of kunt u een mail sturen naar info@obs-ravelijn.nl.