Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. Vanaf 4 november 2023 is de Ouderraad een zelfstandige vereniging die de belangen behartigd voor activiteiten op school. Feitelijk zijn we gewoon een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen op deze school ! Zo helpen we het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Paasviering, Zomerfeest en nog veel meer.

Een andere verantwoordelijkheid die we op ons nemen is het verfraaien van de school. Zo versieren we de gangen van de school in de decembermaand en schenken we koffie en thee bij bijvoorbeeld de kinderboekenweek en opendagen voor nieuwe leerlingen. Ook wordt er bij verschillende activiteiten voor de kinderen, zoals de sportdag en carnaval gezorgd voor drinken en fruit.

Bovendien beheren we het geld van de ouderbijdrage en stellen een jaarlijkse begroting samen. Deze ouderbijdrage is bedoeld voor uitgaven waar de school geen subsidie voor ontvangt. Jaarlijks wordt door de Ouderraad een financieel verslag gemaakt. Hierdoor worden ouders geïnformeerd over de binnengekomen ouderbijdragen en de uitgaven die daarvan zijn gedaan. Op basis van een jaarlijkse ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten financieren c.q. ondersteunen.

Tot slot kunnen wij optreden als een spreekbuis richting het team van de leerkrachten voor allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dat kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met een leerkracht of het betreft zaken die voor de hele school gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, regels of veiligheid. Uiteraard staat de deur van onze directeur Marco hier ook voor open!

De OR is te bereiken via or@obs-ravelijn.nl.

Samenstelling OR

Voorzitter: Daisy de Haas

Secretaris: Nicole Merckens

Peningmeester: Roos Amersfoort

Leden activiteitencommisssie: Kim van 't Einde, Nathalie van Oostrum, Marjolein Vink.

Teamleden school: Manon Verschoor en Marit Chan

 

Oudervereniging OBS ’t Ravelijn. Kvk 91857929