Methodes in de klas

In de klas werken we met het Cool-portaal: een inlogpagina voor zowel leerkrachten als leerlingen om bij (methode)software te kunnen komen. We gebruiken de volgende methodes voor deze vakken:

  • Rekenen: Pluspunt
  • Taal: Staal
  • Spelling: Spelling in Beeld
  • Technisch en begrijpend lezen: Nieuw Nederlands Junior Lezen
  • Wereldoriëntatie: Blink geïntegreerd (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en burgerschap in één)
  • Engels: Steppinbg Stones
  • Verkeer: VVN verkeer (digitaal)
  • Schrijven: Pennenstreken
  • Extra verwerking: Junior Einstein Online

 

Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen (KIM), waarin onder andere lezen, schrijven, taal en spelling is verwerkt.