Ouders

Als school hebben we een opvoedkundige taak. Deze taak kunnen we alleen goed uitvoeren als we samenwerken met de opvoeders thuis. Als school willen we dan ook betrokken zijn met ouders. Zo hebben we binnen de schoolorganisatie een ouderraad en een medezeggeschapsraad (mr). Hiernaast kunt u meer informatie hierover vinden.

 

Om de lijnen met ouders kort te houden, hebben sind kort een ouderportaal van Social Schools. Hiermee kunnen ouders, leerkrachten en zelfs leerlingen onderling informatie en foto's uitwisselen en dit alles binnen een veilige, afgebakende omgeving. Voor meer informatie, zie ons ouderportaal van Social Schools.