Projecten & Circuit

Op 't Ravelijn hebben we gedurende het schooljaar een aantal projectweken, waar een bepaald thema centraal staat. De projecten worden in alle groepen tegelijkertijd gehouden.

Tijdens de kinderboekenweek krijgen de kinderen in de onderbouw een penseelopdracht en de kinderen in de bovenbouw een penseel- en griffelopdracht. Ze kunnen per jaargroep mooie prijzen winnen!

Daarnaast hebben we elk schooljaar ook een projectweek Engels, waarin deze taal nog meer aandacht krijgt, gegoten in een leuk thema. Ook hebben we een Ravelijn-projectweek, waarin we een aantal weken met een bepaald onderwerp aan de slag gaan. 

Elk jaar doen we met de school mee aan Het Nationale Schoolontbijt, waarbij de kinderen een gezond ontbijt aangeboden krijgen.

Natuurlijk geven we de feestdagen ook een plekje in ons onderwijs en vieren we dit schoolbreed. Zo doen we bijvoorbeeld elk jaar ook mee aan de Koningsspelen en vieren we Sinterklaas en Kerst op school. In groep 8 mogen een paar leerlingen een kleine rol vullen tijdens de herdenkingsdienst van 4 mei. 

Naast de schoolbrede projecten zijn er vaak kleinere projecten binnen de groepen. Zo lopen de kleuters het kabouterpad, bezoekt de middenbouw een voorstelling of museum en heeft de bovenbouw "de week van de mediawijsheid".

 

Circuit

Op school werken de groepen 3/4/5 en 6/7/8 elke donderdagmiddag in een zogenaamd circuit. Ze krijgen die middag 2 blokken van 45 minuten les van een andere leerkracht met een expertise in een bepaald vak. Zo worden er lessen Rots & Water en Leren-leren aangeboden, maar ook creatieve vakken (cultuur en muziek) en ICT-vaardigheden,  zoals werken met Word en PowerPoint en programmeren met kleine, rijdende robotjes (BeeBots). In het circuit is ook ruimte voor burgerschapsvorming (bijv. debatteren en verschillende godsdiensten) en cultuur.